มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และ ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผศ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.นพ.วิโรจน์ รักษากุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น ๖ อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม