การรถไฟฯ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ เพื่อส่งมอบต่อให้ประชาชน ชุมชนต่างๆ และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย) นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ และ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟฯ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา โดยคุณวราภรณ์ วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยา จำนวน 300,000 แผง คุณธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และคุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) มอบขนมขบเคี้ยว 50 ลัง น้ำดื่ม 200 แพค

ซึ่งการรถไฟฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายความจงรักภักดี และเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ มอบให้กับจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งมอบต่อให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรถไฟฯ พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการสนับสนุน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4737053292976171/

Twitter : https://twitter.com/PR_SRT/status/1410114903608676359?s=20

Instagram : https://www.instagram.com/p/CQu8fkFgfc8/?utm_medium=copy_link