อ.อ.ป. ลงนามสัญญาซื้อขาย

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไม้สักท่อนสวนป่าเพื่อการส่งออกต่างประเทศ (สาธารณะรัฐประชาชนจีน) จำนวน 421 ท่อน ปริมาตร 106.218 ลบม. ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด และ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.สันติ วยากรณ์วิจิตร ประธานที่ปรึกษาบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร และคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา