พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย ท่าให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

– ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยเกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันพืชขาดน้ำ

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในช่วงนี้ ในช่วงนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง

– ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันทําให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลควรระวังและป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาแผลรอยตัดด้วยปูนแดงหรือสารป้องกัน เชื้อรา รวมทั้งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัว

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ในวันนี้ บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ ในหน้าฝนนี้ อย่าลืม พกร่ม หรือเสื้อกันฝนออกไปด้วย

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th​​​​​ แอปพลิเคชั่น thai weather Facebook youtube Channel twitter กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน”