บางจากฯ คว้ารางวัล 3G Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล 3G Best of the Best in Corporate Governance Award 2021 ในฐานะองค์กรที่บูรณาการการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัล 3G Championship Award in Sustainability Performance 2021 จากการมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเลิศ ที่เกิดจากการมุ่งพัฒนาองค์กรและมีแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน และรางวัล 3G Best Sustainability Report Award      จากผลงานการจัดทำรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม เชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ครอบคลุมในมิติ สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดย Cambridge IFA International Financial Advisory สหราชอาณาจักร เมื่อเร็วๆ นี้

———————————————————————————————————–

เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ
1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย

2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ช่องทางหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ กว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non – oil ผ่านธุรกิจต่างๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพและน้ำ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และลาว

4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ธุรกิจปิโตรเลียม ผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ผู้พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ และธุรกิจเหมืองลิเทียม ผ่านการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนติน่าและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC)

เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียว
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป

————————————————————————————————————–

30 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร. 0 2335 4658 0 2335 4823

Email: kulkanya@bangchak.co.th; thana_m@bangchak.co.th