พ่อเมืองอยุธยา เป็นประธานรับมอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยและเครื่องดื่ม 2,000 ชุด

จากเครือเซนทรัลและโรบินสัน เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่แรงงานในโรงพยาบาลสนามแคมป์ที่พักคนงาน ต.คลองสวนพลู ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่หน้ามุข ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยและเครื่องดื่ม รวมมูลค่า 100,000 บาท จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและโรบินสัน เพื่อส่งต่อให้แรงงานในโรงพยาบาลสนามแคมป์ที่พักคนงาน จำนวน 2,000 ชุด แบ่งเป็น 3 วัน ๆ ละ 650 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และนางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya