รองผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานรับมอบพัดลม 100 ตัว และถุงยังชีพ 100 ชุด จากเจ้าคณะจังหวัดฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.สนามพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. ที่โรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา มทร.สุวรรณภูมิ(หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ประธานอำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบพัดลม จำนวน 100 ตัว และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด จากพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้มอบหมายให้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนในการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ประกอบด้วย พัดลม จำนวน 100 ตัว เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด

สำหรับมอบให้ประชาชนที่ได้รับการรักษาหายแล้วได้นำกลับไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการหยุดพักรักษาตัว และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปรินายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya