2-4 ก.ค. 64 นี้ ลูกค้า กปน. ที่ชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย โปรดใช้ช่องทางอื่นชั่วคราว เนื่องจาก ธนาคารปรับปรุงระบบ เพื่อควบรวมกิจการภายใต้ชื่อ ttb

การประปานครหลวง (กปน.) ได้รับแจ้งจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เรื่องการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยภายหลังการรวมกิจการ จะให้บริการภายใต้ชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้า กปน. ไม่สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคารทั้งสองแห่งข้างต้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 นี้ ในช่องทาง ดังนี้ 1. เคาน์เตอร์สาขาทุกแห่งของทั้งสองธนาคาร 2. ATM (เอทีเอ็ม) ของทั้งสองธนาคาร 3. โมบายแบงก์กิ้งของทั้งสองธนาคาร 4. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของทั้งสองธนาคาร 5. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของทั้งสองธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. 6. บัตรเครดิต/เดบิตของทั้งสองธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. โดยจะสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาได้ตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กปน. ยังมีช่องทางในการชำระค่าน้ำประปา อาทิ 1. แอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. (สามารถเลือกชำระด้วย อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต/เดบิต ของธนาคารต่าง ๆ) 2. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 3. หักบัญชีบัตรเครดิต 4. โมบาย แอปพลิเคชัน ของธนาคาร และตัวแทนต่าง ๆ 4. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารต่าง ๆ 5. ATM (เอทีเอ็ม) ของธนาคารต่าง ๆ 6. เคาน์เตอร์ของธนาคาร และตัวแทนต่าง ๆ 7. เครื่อง KIOSK เป็นต้น ซึ่งลูกค้า กปน. สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก

…………………..