กรมบังคับคดี ชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างหลอกขายรถหรู

ตามที่มีข่าวมีผู้เสียหายกว่า 100 คน แจ้งความกองปราบปรามหลังถูกนายหน้าหลอกขายรถหรูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด อ้างเป็นรถที่ตัดออกจากการประมูลของกรมบังคับคดี แต่ปรากฏว่ารถทั้งหมดเป็นรถเช่าของบริษัทเพื่อนำมาขายเสียหายกว่า 400 ล้านบาท นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว จะทำการขายทอดตลาด โดยจัดทำประกาศขายทอดตลาดส่งไปยังคู่ความและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนมีการเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี และขายทอดตลาด ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศขาย เพื่อให้คู่ความและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้อย่างเปิดเผย ดังนั้น กรมบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยการผ่านการประมูลราคาเท่านั้น จึงขอให้ผู้สนใจเข้าประมูลซื้อทรัพย์อย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่แอบอ้างว่าสามารถขายทรัพย์ให้ท่านได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ ซึ่งบุคคลที่เป็นข่าวนั้น ไม่ใช่บุคลากรของกรมบังคับคดี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี จึงฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นอันขาด ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี หรือตามที่ปรากฏอยู่ในประกาศขายทอดตลาด

กรมบังคับคดี ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ เว็บไซต์ www.led.go.th