เลขานุการ รมว.สธ.ติดตามการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการศึกษาวันแรกของจ.สระบุรี

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด19 บุคลากรทางการศึกษาวันแรกที่ อ.หนองแค สระบุรี พร้อมติดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี  นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค โดยในวันนี้โรงพยาบาลหนองแคได้นัดหมายกลุ่มผู้ลงทะเบียนจากระบบหมอพร้อม และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอหนองแคเข้ารับการการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 500 คน หลังจากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด19ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มาติดตามการฉีดวัคซีนในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยวันนี้เป็นวันแรกที่ จ.สระบุรีเริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 700 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ รอการประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ จ.สระบุรี มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน 603,794 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แล้ว 50,656 คน เฉพาะบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6,600 คน ต้องขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้บริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายตามนโยบายของ ศบค. โดยในเดือนนี้ได้เร่งรัดฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนไว้ รวมทั้งกลุ่มอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น กลุ่มครู และขอให้ประชาชนมั่นใจในวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการ

นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีมีแรงงานจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอส พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังแนวทางการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยแรงงานแห่งนี้ มีพนักงาน 2,914 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติจำนวน 1,481 คน พบผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ 25-27 มิถุนายน จำนวน 126 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัส ให้ปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พร้อมกักกันโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน โดยโรงงานได้จัดหอพักเป็นสถานที่กักกันตัวตามมาตรการ Bubble&seal ในแรงงานต่างชาติทั้งหมด ส่วนแรงงานคนไทยมีบางส่วนสมัครใจเข้ามาตรการ Bubble&seal มีบางส่วนเข้าระบบกักตัวตามภูมิลำเนา ส่วนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนำเข้ากระบวนการรักษาตามระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“หลังได้รับการร้องเรียนจากพนักงานในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่ยังไม่ปิดคนงานหลายคนมีความกังวลใจมาก จึงได้นำทีมเข้ามารับฟังและวางแผนควบคุมป้องกันโรคร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและให้กิจการเดินหน้าไปได้ โดยเสนอให้โรงงานปิดต่อเนื่องอีกประมาณ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด จัดระบบควบคุมป้องกันโรค และเสนอแผนการขอเปิดโรงงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด อย่างไรก็ตาม การสั่งปิดโรงงานอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากพบว่าไม่สามารถปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง” นายวัชรพงศ์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,644 ราย เสียชีวิต 17 ราย

 ********************************** 29 มิถุนายน 2564