สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ฯ (PAPR) แก่โรงพยาบาลพังงา

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 6 ชุดแก่โรงพยาบาลพังงา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถการพิเศษ และการคลอด ให้มีความปลอดภัย

โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดพังงา โดยแพทย์หญิงทิพรัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) มีความจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ขณะทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือแพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดระบบทางเดินหายใจให้ผู้ป่วยและมีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยเป็นเวลานาน สามารถป้องกันเชื้อโรคในขณะปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วย ป้องกันร่างกายจากการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี และไอระเหยที่เป็นอันตราย ที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางระบบหายใจและการสัมผัสโดยตรง

การได้รับพระราชทานชุดอุปกรณ์ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจังหวัดพังงา อย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นานพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา