ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ 🔬

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม #สัมมนาฟรี หัวข้อ “ ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom-Webinar

https://hsc.news/thaep6

หรือเลือกชมผ่าน Live ผ่านเพจ

– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Dr.Winai Dahlan

– YouTube HSC CHANNEL

🔴 ท่านสามารถดูย้อนหลัง EP.05 ได้ที่ https://youtu.be/uT6A9IfP7rw

จัดโดย THA Academy

#THAAcademy #HSC #HSCCHULA

https://hsc.news/3n