พลเอก ประวิตร มอบฝนหลวงฯ วางแผนทำฝนช่วยพื้นที่เกษตรเต็มที่ เพื่อบรรเทาปัญหา ขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากน้ำ ทั้งด้านอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง

โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พื้นที่นาข้าวและพืชไร่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและเหล่าทัพ ทั้ง 13 หน่วยปฏิบัติการ จะติดตามสภาพอากาศทุกวันและพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.เชียงใหม่ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน จำนวน 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง และบึงบอระเพ็ด ด้านการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง 12 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

จึงขอติดตามสภาพอากาศต่อเนื่องทั้งวัน หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที ส่วนอีก
1 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง คือ หน่วยฯ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ เนื่องจากนักบินและเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 48 ชม.หลังการได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

***************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
29 มิถุนายน 2564