กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมทางหลวงได้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและช่วงฝนตกให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบเก็บข้อมูลทางหลวงทั่วประเทศพบว่าบริเวณทางลาดชันที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง และ เส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงฝนตก จำนวน 16 เส้นทาง ดังนี้

ทางลาดชัน 12 เส้นทาง

– ทล. 118 เชียงใหม่ – ดอยนาแก้ว (โค้งปางแฟน) จ.เชียงใหม่ กม.ที่ 42+000 – 52+000

– ทล. 109 แม่สรวย – ห้วยป่าไร่ จ.เชียงราย กม.ที่ 14+200 – 18+500

– ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยสน) จ.ตาก กม.ที่ 47+830 – 51+705

– ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยคา) จ.ตาก กม.ที่ 51+885 – 54+885

– ทล. 12 แม่ละเมาะ – ตาก (ดอยรวก) จ.ตาก กม.ที่ 64+900 – 70+000

– ทล. 11 นาอิน – ชัยมงคล (เขาขาด) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 282+225 – 291+115

– ทล. 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว (เขาพลึง) จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 349+199 – 351+740

– ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (สะพานห้วยตอง) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 374+400 – 377+400

– ทล. 12 น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว (ห้วยซำมะคาว) จ.เพชรบูรณ์ กม.ที่ 416+300 – 420+345

– ทล. 304 สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว (โค้งศาลโทน) จ.ปราจีนบุรี กม.ที่ 200+160 – 212+000

– ทล. 323 ท่าขนุน – เจดีย์สามองค์ (เนินช้างร้อง) จ.กาญจนบุรี กม.ที่ 263+826 – 267+126

– ทล. 4 เขาพับผ้า – พัทลุง (เขาพับผ้า) จ.พัทลุง กม.ที่ 1133+665 – 1138+865

เส้นทางฝนตกฯ 16 เส้นทาง

          – ทล.11 ปางมะโอ – ป่าขาม จ.ลำปาง กม.ที่ 425+000 – 427+000

– ทล.120 ปากบอก – แม่เฮียว จ.ลำปาง กม.ที่ 25+450 – 27+800

– ทล.1184 แม่อาว – ดอนมูล จ.ลำพูน กม.ที่ 34+900 – 38+800

– ทล.11 หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จ.แพร่ กม.ที่ 365+560 – 370+000

– ทล.101 ร้องกวาง – ห้วยแก๊ต จ.แพร่ กม.ที่ 277+360 – 295+500

– ทล.222 ท่ากกแดง – บึงกาฬ จ.บึงกาฬ กม.ที่ 109+950 – 114+000

– ทล.11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 350+150 – 350+800

– ทล.4 เขาพับผ้า – พัทลุง จ.พัทลุงกม.ที่ 1160+100 – 1173+000

– ทล.41 ควนรา – หัวเตย จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 146+000 – 147+600

– ทล.41 ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กม.ที่ 281+800 – 290+000

– ทล.41 สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง จ.พัทลุง กม.ที่ 366+850 – 370+000

– ทล.401 ช่องชาลี – ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 110+900 – 113+300

– ทล.401 บางกุ้ง – เขาหัวช้าง จ.สุราษฎ์ธานี กม.ที่ 186+300 – 188+700

– ทล.4 ตรัง – เขาพับผ้า จ.ตรัง กม.ที่ 1124+600 – 1140+000

– ทล.406 ค่ายรวมมิตร – ย่านซื่อ จ.สตูล กม.ที่ 55+700 – 58+500

– ทล.410 ตะบิงติงงี – บ่อหิน จ.ยะลา กม.ที่ 74+500 – 99+200

รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับช่วงการรณรงค์จะทำการติดตั้งป้ายรณรงค์ทางลาดชันเพิ่มเติมบริเวณเฉพาะทิศทางขาลงทางลาด ระยะทาง 100 เมตร ก่อนจุดเริ่มต้นทางลาดชัน ในส่วนของป้ายรณรงค์ฝนตกขับขี่ด้วยความระมัดระวังจะติดตั้งที่ระยะทุกๆ1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ทางยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และ มอเตอร์ไซด์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก พร้อมขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด          หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้  ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)