มหิดล ติด 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก รั้งอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก จากผลสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 โดยมหิดลได้อันดับที่ 89 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับ 719 แห่ง และนับเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ครองอันดับสูงที่สุดด้วย

ผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2018 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) หรือ UI ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีอายุเกือบ 170 ปี ได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 89 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 719 แห่ง และเป็นอันดับที่ 1 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้ง 24 แห่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนรวมที่ 6,850 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา โดยในปีนี้ “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก” จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน ที่ 9,125 คะแนน

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก ประจำปี 2018 นี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 90) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 95)

 

################