กทท. ร่วมกับ รฟท. ร่วมพัฒนาระบบการขนส่งลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในสัญญาใช้สิทธิเหนือพื้นดินทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สนับสนุนการขนส่งทางระบบรางสู่การขนส่งทางน้ำ โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ กทท. นาวาอากาศเอก ธนากร  พีระพันธุ์ กรรมการ รฟท. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ

สำหรับการลงนามในสัญญาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่   ภาคการขนส่งทางรางและทางน้ำ อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศ สืบเนื่องจากทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นน้ำมันบางจากซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ กทท.  ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กทท.  จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงกับ รฟท. ปรับปรุงระบบรางและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเดินรถโดยได้จัดทำสัญญาอนุญาตให้ รฟท. ใช้สิทธิเหนือพื้นดินจำนวน 5,912.29 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการเดินรถการปฏิบัติการเดินรถ และการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดย รฟท. จะดำเนินการรื้นถอนทางรถไฟสายแยกเข้าโรงกลั่นฯ ที่มีอยู่เดิม แล้วทำการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ตามแนวเส้นทางเดิม รวมถึงการก่อสร้างระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติการเดินรถและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งมีความยาวของเส้นทางรถไฟรวมทั้งสิ้น 6,410.80 เมตร ทางสายหลักตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 6+410.80 ทางหลีกและทางแยกต่างๆ ความยาวรวม 340.00 เมตร และ รฟท. มีสิทธิเหนือพื้นดิน มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และต่อได้อีกเป็นคราวๆ ละ 5 ปี ทั้งนี้ กทท. และ รฟท. จะร่วมกันพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การเดินรถ การปฏิบัติการเดินรถ และการขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ