รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ กำชับ สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าว โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านจำนวน 2 แห่ง คือ    สถานีขนส่งหมอชิต และที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อเชิญชวน  ให้ประชาชนทั่วไปสนใจในสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม พร้อมแนะนำ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชน พกบัตรประชาชาชนติดตัว กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ ที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิฯได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้นญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา   ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดในส่วนของผู้ประกันตน  ที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมได้ที่ Applications SSO Connect หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่สะดวกหรือ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

———————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน