กฟน. สร้างความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบของขวัญใหญ่ให้ประชาชน?

?MEA Smart Street Light ระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อชุมชนเมือง?

➡️เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนพื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 75 ชุมชน?‍?‍?‍??

 

?ถนนสวยไร้สาย สร้างสุขเพื่อคนเมือง (โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน)⚡️⚡️

➡️ เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยของประชาชน และทัศนียภาพที่สวยงาม บนถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุ และถนนสาธุประดิษฐ์?

 

“กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้านครหลวง

สร้างความสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย”

 

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

?กฟน. สร้างความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบของขวัญใหญ่ให้ประชาชน??MEA Smart Street Light ระบบไฟฟ้าสาธารณะ…

โพสต์โดย การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018