พาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศีอยุธยา

Featured Video Play Icon

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา จุดเด่นน่าสนใจของ “วัดใหญ่ชัยมงคล” นอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นภายในวัด ยังมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน ลักษณะเป็นสีขาว ห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งร่าง ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่าในอดีต

นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อม ธรรมชาติที่สวยงาม และที่นั่งให้ได้นั่งพักผ่อนกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนวัดใหญ่ชัยมงคลได้ทุกวัน ตลอดทั้งปีตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม