“แถลงข่าวนครระยองชวนรัน ร่วมแบ่งปันเพื่อสุนัขจรจัด”

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวNakornrayong Run For Dogs 2019 นครระยองชวนรัน ร่วมแบ่งปันเพื่อสุนัขจรจัด ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยงานวิ่งดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อสมทบทุนสำหรับมูลนิธินครระยองเมตตาสัตว์ และจัดทำศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครระยองต่อไป ในการนี้ นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ชี้แจงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดระยอง และนโยบายความร่วมมือในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี