กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล”

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ “127 ปี  มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ด้วย Happy Lands แพ็คเกจ ความสุขมอบให้ประชาชน

จดทะเบียนตามนัด วันรังวัดนัดได้ บริการสุขใจ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ Call Center 10คู่สาย 0 2141 5555