ชวนเที่ยวทิพย์ที่ปากน้ำประแส

Featured Video Play Icon
วิกฤติโควิต-19 ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามต้องการ หลายคนอาจคิดถึงธรรมชาติสวยๆ อากาศสดชื่น สัมผัสของสายลม และเสียงคลื่นกระทบฝั่ง… วันนี้ Dow ขอเชิญมา “เที่ยวทิพย์” ที่ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ไปพร้อมกันในคลิปวิดิโอนี้ เพื่อแก้คิดถึงการเดินทาง Dow และชาวชุมชนปากน้ำประแสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้ ห้องเรียนธรรมชาติและทุ่งโปรงทอง ณ ป่าชายเลนแห่งนี้ จะได้มีโอกาสต้อนรับคุณมา “เที่ยวจริง” #DowThailandMangroveAlliance #รักษ์ป่าเลนลดโลกร้อน ขอขอบคุณภาพจาก คุณจามิกร ศรีคำ คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์ คุณวราภรณ์ กุศลมโน คุณสำรวย รัตนะมงคลกุล คุณคณิน สอนสกุล คุณเสกสรร เสาวรส คุณเกรียงไกร เนตรนางรอง คุณภิญโญ จันทร์เพชร์ คุณสิปปกร แย้มกสิกร คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ คุณณัฏฐณิชา เหลืองสะอาดกุล คุณปัจจา เอมะรุจิ คุณยุวดี สุขรื่น คุณสุวิมล ยืนยงค์ คุณศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง คุณประกฤษ คำนาค คุณสุชาติ เกื้อทาน คุณณิชา บุญศิรินนท์ ติดตาม Facebook ของ Dow Thailand ได้ที่ https://www.facebook.com/DowThailandG… หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Dow Thailand ได้ที่ https://www.dowfamilythailand.com/en/… และ https://th.dow.com/en-us.html