กรม สบส.ตรวจเข้มมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน พร้อมแนะทุกแห่งเร่งต่อใบอนุญาตฯ ก่อนสิ้นปี

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ลงตรวจมาตรฐานบริการทางการแพทย์ของ รพ.สินแพทย์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลภายในปี 2561 โดยมีผู้บริหาร รพ.สินแพทย์ ให้การต้อนรับพร้อมชมระบบบริหารจัดการของ รพ.ที่มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อยกระดับเป็น Smart Hospital ในอนาคต

โดยก่อนเดินทางกลับ นพ.ณัฐวุฒิ ได้ฝากคำแนะนำถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศที่ปีนี้ใบอนุญาตฯมีอายุครบ 10 ปี ให้เร่งดำเนินการยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นี้ หากพ้นปีแล้วไม่มีการมายื่นเรื่องกับ กรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลโดยทันที