อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาสารสนเทศด้านอนามัยแม่และเด็ก”

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาสารสนเทศด้านอนามัยแม่และเด็ก” Training Course in Maternal and Child Health information System” พร้อมเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการภาคีร่วมใจส่งรักนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่งจำกัด บริษัทชาญทัวร์จำกัด บริษัทภูเขียวขนส่งจำกัด และสายการบินแอร์เอเชีย ขอนแก่น ร่วมลงนามดำเนินงานร่วมกัน พร้อมกันนี้อธิบดีกรมอนามัยยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในคราวนี้ด้วย