พล.อ.อ.ประจิน รมว.ยธ.นำร่องเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รร.ปากเกร็ด

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 ธ.ค. ที่ รร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกฯและรมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันมิให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิดในอนาคต

พล.อ.อ.ประจิน เผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นำร่องเปิดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ล็อตแรก 880 โรงเรียนทั่วไปประเทศ หลักงานนั้นจะขายไปจนถึงประมาณ 1,500 รร.ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันมิให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้กระทำผิดในอนาคต