“บิ๊กอู๋”เยี่ยมแคมป์คนงานไทยที่โมชาฟ ห่วงความปลอดภัยชายแดนชนวนกาซา

รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล ตรวจสอบพบแรงงานไทยส่วนน้อยยังมีพฤติกรรมดื่มเหล้าและพัวพันกับยาเสพติด กำชับ ฝ่ายแรงงานฯ ดูแลใกล้ชิด หากดื้อดึงพร้อมส่งตัวกลับไทย รมว.แรงงาน ย้ำฝากคนงานรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด อบายมุข พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ทั้งนี้ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนบางสำนักได้นำเสนอข่าวระบุว่า แรงงานไทยในอิสราเอล ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิ์ และได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด สภาพการทำงานไม่ตรงตามสัญญา และมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ปลอดภัยจากภัยสงครามนั้น รมว.แรงงาน และคณะจึงได้เดินทางมาตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา และตรวจเยี่ยมที่พักของอาศัยของแรงงานที่นายจ้างสร้างให้ใหม่ หลังจากที่เกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องที่พักไม่เหมาะสม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า จากการตรวจสอบและพูดคุยกับแรงงาน พบว่า นายจ้างที่นี่ดูแลแรงงานไม่ค่อยดี รวมทั้งสภาพแวดล้อมก็ไม่ดี และที่สำคัญยังพบว่าแรงงานถูกนายจ้างตำหนิว่าชอบดื่มเหล้าจนบางครั้งเป็นเหตุให้ไม่สามารถตื่นเช้ามาทำงานได้ตามปกติ แม้จะเป็นส่วนน้อยสำหรับแรงงานไทยที่ชอบดื่มเหล้าและเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดและการพนัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งใจทำงานดี รมว.แรงงาน จึงได้กำชับให้ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่า คนงานยังดื้อดึงจะขอให้มีการส่งตัวกลับในทันที ส่วนกรณีที่นายจ้างไม่ดูแลคนงานตามระเบียบคนงานก็สามารถยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างได้เช่นกัน

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทย นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องแรงงาน กรณีมีการสู้รบตามแนวชายแดนชนวนกาซา ตรวจชายแดน และตรวจเชลเตอร์หลบภัย โดย รมว.แรงงาน ได้กล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่มาให้การต้อนรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลทุกคน โดยเฉพาะข้อห่วงใยเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วย ที่ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา การพนันและอบายมุข ได้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงาน รู้จักอดออม เก็บเกี่ยววิชาความรู้และประสบการณ์ทำงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย

——————————
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศภาพ- ข้อมูล/21 ธันวาคม 2561