สนพ.นนท์ ขานรับ 3A ขับเคลื่อน super worker จัดมหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เดินหน้าประชารัฐร่วมกับจังหวัดนนท์ เทศบาลเมืองนนท์ พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย 3Aของกระทรวงแรงงาน โดยร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี เปิดฝึกอาชีพให้แรงงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ประเภทงานช่างรุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สาขาที่ฝึกอบรมได้แก่ สาขาเทคนิคการก่ออิฐมวลเบา สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สาขาการจัดสวน สาขาการทำเครื่องเรือนไม้ยางพารา รวมทั้งสิ้น 98 คน โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม สำหรับการฝึกอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ฝึกระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งแผงวงจรโซล่าเซลล์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และการแต่งผมบุรุษเบื้องต้น รวม 100 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

นายชัยชนะ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นอย่างยิ่ง จึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สนพ.นนทบุรีดำเนินการฝึกอาชีพเสริม ให้กับแรงงานทั่งไป ในสาขาการทำขนมไทย การทำเบเกอรี่ การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และการแปรรูปสมุนไพร โดยมุ่งหวังให้แรงงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่มากขึ้น โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม 93 คน

นอกจากนี้ ในการจัดโครงการมหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครั้งนี้ สนพ.นนทบุรี ยังมีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ สมาชิกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารนาริตะ เมืองทองธานี

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวม 312 คน ซึ่งการพัฒนาและการเรียนรู้ เป็นสิ่งจำเป็น ที่แรงงานทุกช่วงวัยต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความรู้ นำไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดอาชีพเดิม ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง สนพ.นนทบุรี สามารถให้บริการฝึกอาชีพได้ทุกสาขา ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่ 02-1905731-3 นายชัยชนะ กล่าวทิ้งท้าย