กคช. มอบของขวัญให้กับประชาชน “สุขอาศัย” ด้วยโปร “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ฉลองปีใหม่ 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบของขวัญปีใหม่ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” โดยการเคหะแห่งชาติร่วมมอบของขวัญ “สุขอาศัย”เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ 35 โครงการ ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวสุดใจ  สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยฉลองปีใหม่ 2562 กับของขวัญ “สุขอาศัย” ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย การ ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ ราคาขายอยู่ระหว่าง 250,000 – 420,000 บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1 – 3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราผ่อนชำระค่าเช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัย 92 โครงการ โดยในปีที่ 1 – 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ปีที่ 3 – 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติและมีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเข้าร่วมโครงการบ้าน แลก บ้าน โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยัง แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3 เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1 – 2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3 และพิเศษสุด แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการ

นอกเหนือจากของขวัญที่การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  การเคหะแห่งชาติยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติตรงตามที่กำหนดทุกเดือนย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้หรือดำเนินคดีใดๆ กับการเคหะแห่งชาติย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้องวดเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งเตรียมกระปุกออมสินไว้สำหรับการออมผ่อนชำระค่าบ้าน รวมทั้งน้ำยาสารพัดประโยชน์ที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างรถ ไว้แจกฟรีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติจำนวน 6,000 ชุดอีกด้วย