กรมควบคุมโรค แนะเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  แนะประชาชนเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยเน้นเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายคนขับ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น  และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ซึ่งก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและคนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าวันปกติ

จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและกระทรวงสาธารณสุข  พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจะสูงสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากที่สุด  ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมคนและเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลทุกครั้ง  1.การเตรียมคนขับ ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นคนที่ต้องดูแลชีวิตของคนบนรถ นอกจากตัวเองและผู้โดยสารบนรถแล้ว ยังอาจส่งผลไปยังคนอื่นๆ ที่ร่วมทางด้วย และควรปฏิบัติดังนี้ 1) วางแผนการเดินทาง เตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น และหาข้อมูลจุดบริการของหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างเส้นทางของจังหวัด  2) พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมทั้งผู้ขับขี่รถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใหญ่  3) สังเกตผู้ขับขี่รถโดยสาร หากมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ มีอาการง่วง หรือไม่มีพนักงานขับรถโดยสารสับเปลี่ยนตามระยะทางที่กำหนด ให้แจ้งสายด่วนตำรวจทางหลวง หมายเลข 1193 และศูนย์ปลอดภัยคมนาคม หมายเลข 1356  4) ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเร่ขายสุรา การขายสุราข้างทาง และการขายในเวลาและสถานที่ที่ห้าม  5) ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรทุกประเภท ให้หยุดพักรถทุกระยะทาง 150 กิโลเมตร หรือทุกระยะเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขับขี่ผ่อนคลายความอ่อนเพลียเมื่อยล้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหลับใน ทั้งนี้หากเลือกเช่ารถควรตรวจสอบคนขับโดยตรวจสอบชื่อ–สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ชำนาญเส้นทาง         มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ

2.การเตรียมรถ ขอให้ตรวจสอบสภาพรถ ตรวจเช็คลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆ สำรองติดรถเอาไว้ และศึกษาเส้นทางเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หากเป็นรถเช่าควรเลือกรถที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน  ทั้งนี้ในการเดินทางอาจพบสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตก ลมแรง และทัศนวิสัยไม่ดี ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้  ขอให้ประชาชนที่เตรียมตัวกลับภูมิลำเนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  ปฏิบัติตามกฎจราจร  ขับรถอย่างมีสติ  ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ  หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

**********************************************
ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค