“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -17 ธันวาคม 2561 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 113,109 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 14.69) รองลงมา 25-34 ปี (ร้อยละ 12.32) และ 45-54 ปี (ร้อยละ 11.52) ตามลำดับ  ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีรายงานเหตุการณ์โรคอาหารเป็นพิษเป็น  กลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์ จำนวนผู้ป่วยรวม 70 ราย ในจังหวัดยะลา และพะเยา”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากใกล้จะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการจัดเลี้ยงเฉลิมฉลอง ทำให้อาจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนได้ หากรับประทานอาหารโดยไม่ระมัดระวังและคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัย  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ในการประกอบอาหารปริมาณมาก ควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร เช่น ความสะอาดของวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ตลอดจนภาชนะสำหรับใส่อาหาร ที่สำคัญควรปรุงอาหารให้สุก และก่อนบริโภคอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง  สำหรับผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้ง กระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระร่วงมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกและหมดสติได้  ส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายโอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค