กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า)

กรมทางหลวง  แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า  (แยกบ้านแยง  นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้

          กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้          ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการไปชมความสวยงามภูทับเบิก ซึ่งมีความงามของ   ทะเลหมอก และมีภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการจะไปชมความสวยงามดังกล่าวกรมทางหลวงจึงขอแนะนำประชาชนให้ใช้เส้นทางสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก แยกบ้านแยง เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแทน     ทั้งนี้ เนื่องจากหมายเลข  2331  ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง  กม.9+200 – 10+650  หมู่ 8 บ้านดอยน้ำเพียงดิน  ตำบลบ้านเนิน  อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ยังไม่เปิดใช้เส้นทางสายดังกล่าวได้หลัง เกิดเหตุดินสไลด์และทรุดตัวของถนนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2561      ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลี่ยงไปใช้เส้นทางภูหินร่องกล้า  ฝั่งอำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  สำหรับเส้นทางที่สามารถใช้เลี่ยงได้  ดังนี้

เส้นทางจากนครสวรรค์ , พิษณุโลก – ภูทับเบิก

ทางหลวงหมายเลข  12  แยกอินโดจีน – แยกบ้านแยง  กม.239-075 – กม.299+523  ระยะทาง  60.44  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2013  แยกบ้านแยง – แยกนครไทย  กม.0+000 – กม.29+212  ระยะทาง  29.21  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2331  แยกนครไทย – ภูทับเบิก  กม.77+947 – กม.17+800  ระยะทาง60.14  กิโลเมตร

เส้นทางจากกรุงเทพฯ – ภูทับเบิก     

ทางหลวงหมายเลข  12  แยกพ่อขุนผาเมือง – แยกบ้านแยง  กม.355+989 – กม.299+523  ระยะทาง  56.46  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2013  แยกบ้านแยง – แยกนครไทย  กม.0+000 – กม.29+212  ระยะทาง  29.21  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2331  แยกนครไทย – ภูทับเบิก  กม.77+947 – กม.17+800  ระยะทาง60.14  กิโลเมตร

เส้นทางจากอำเภอด่านซ้าย – ภูทับเบิก

ทางหลวงหมายเลข  21  เขตด่านซ้าย – แยกอาเซียน  กม.262+976 – กม.300.985  ระยะทาง  28.00  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  12  แยกอาเซียน – แยกบ้านแยง  กม.299+523 – กม.353+392  ระยะทาง  53.86  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2013  แยกบ้านแยง – แยกนครไทย  กม.0+000 – กม.29+212  ระยะทาง  29.21  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2331  แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.17+800  – กม.77+947  ระยะทาง 60.14  กิโลเมตร

เส้นทางจากอำเภอด่านซ้าย – ภูทับเบิก

ทางหลวงหมายเลข  2013  เขตอำเภอด่านซ้าย – แยกนครไทย  กม.62+782 – กม.29+212  ระยะทาง  33.57  กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข  2331  แยกนครไทย – ภูทับเบิก กม.77+947  – กม.17+800  ระยะทาง 60.14  กิโลเมตร

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง  “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัด”  รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำทางเลี่ยง  และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง  ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วน   กรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

21  ธันวาคม  2561

ฝ่ายประชาสัมพันธ์