สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านทำประกันภัยข้าวนาปีและโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายจากภัยต่างๆ

🏢สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านทำประกันภัยข้าวนาปีและโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายจากภัยต่างๆ กันนะครับ ทำง่าย ไม่ซับซ้อน 🔰

🎥VDO ความเป็นมาโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี64
🎦https://youtu.be/VVqhyT_MtnU

🎥VDO โปรโมทโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี64
🎦https://youtu.be/xNHcW0mni4k

🖥Motion Graphic โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี64
🎦https://youtu.be/5HodRV4AH24

✅สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
กูรูประกันข้าวได้ที่ ⬇️

📲android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oic.insurance_apps&hl=en&gl=TH

📲ios: https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%81-%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%82-%E0%B8%B2%E0%B8%A7/id1457156854

#คปภ.
#คุ้มครองผู้ทำประกันภัย
#ประกันภัยคุ้มครองคุณ