ชป.พิจิตร ชี้แจงกรณีชาวนา กดดันชลประทานฯปล่อยน้ำเข้าคลองช่วยนาข้าวและข้าวโพด

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีชาวนาในพื้นที่ตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร และ อ.สามง่าม กว่า 300 ราย รวมตัวกันบริเวณประตูระบายน้ำคลองชลประทานซี 35 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เรียกร้องให้สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดรอบเวรการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังและข้าวโพด เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการกำหนดรอบเวรการส่งน้ำแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน รอบละ 1 สัปดาห์ แต่เมื่อถึงรอบเวรการส่งน้ำเข้าสู่คลองชลประทาน C35 กลับไม่มีน้ำเข้าลำคลองไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวและข้าวโพด ทำให้ข้าวและข้าวโพดกว่า 2 หมื่นไร่        ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำยืนต้นตาย นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นว่า “คลองชลประทานดังกล่าว รับน้ำจากเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีระยะทางยาวเกือบ 100 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีเกษตรกรทำการสูบน้ำ         เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตน ทำให้น้ำไหลมาถึงพื้นที่เป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปในคลอง C 35 ได้   เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล และสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณประตูระบายน้ำคลองชลประทาน C 35 เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ซึ่งจากการหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ มีข้อยุติให้กรมชลประทานทำการปรับรอบเวรการรับน้ำใหม่ จากเดิมวันที่ 17-23 ธ.ค. 61 เป็นวันที่ 19-25 ธ.ค. 61 พร้อมกับปรับเพิ่มระดับน้ำด้านหน้าอาคารอัดน้ำ(Check)กม.72+500 เพื่ออัดน้ำให้ไหลเข้าคลองC 35 ก่อนจะส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป สร้างความพอใจให้กับ           กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก ก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตน โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด”

***********************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21 ธันวาคม 2561