เอสซีจี เทรดดิ้ง ผนึกกำลัง Ralali.com มุ่งพัฒนา B2B Market Platform สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เอสซีจี โดย นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท Ralali PTE. LTD. โดย Mr. Joseph Aditya, CEO บริษัท Ralali PTE. LTD. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.ralali.com ซึ่งเป็น B2B Online Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ใน “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา B2B Marketplace ในอาเซียน” เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเอสซีจี เทรดดิ้ง ในการตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบรับกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในไทยและอาเซียนที่เพิ่มขึ้น

ด้วยศักยภาพการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ และความเข้าใจความต้องการของตลาดในประเทศต่างๆ ของเอสซีจี เทรดดิ้ง ผนวกกับประสบการณ์การดำเนินธุรกิจออนไลน์ของ Ralali.com ในฐานะผู้ให้บริการ Online Marketplace ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอินโดนีเซีย จะช่วยให้ผู้ขายสินค้าในอาเซียนสามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Market Platform) ได้อย่างตรงใจ และอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถรับบริการการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ตลอดจนบริการอื่น ๆ อาทิ บริการโลจิสติกส์ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าปลายทางได้อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการนำร่อง (Pilot Platform) จะเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2562 โดยช่วงแรกจะให้บริการในกลุ่มธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในไทยมีร้านอาหารกว่า 130,000 แห่ง มูลค่าตลาดกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.06 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 36 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.19 แสนล้านบาท

 

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นายนพพร ลัทธิธรรม Digital Transformation – Head บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
  2. Mr.Alexander Lukman, Chief Operating Officer บริษัท Ralali PTE. LTD.
  3. นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ASEAN Business Director บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
  4. นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
  5. Mr.Joseph Aditya, CEO บริษัท Ralali PTE. LTD.
  6. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
  7. นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
  8. Mr.Chandra Tandiono, Head of Growth and Expansion บริษัท Ralali PTE. LTD.

 

————————————————