ด่านกักกันสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์และศูนย์อาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ว์นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประกอบพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติสองอำเภอ คือ อ.พระพรหม อ.เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยในพื้นที่อำเภอพระพรหมและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดฯ ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์พระราชทานฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่

…………………………………….

นายยงยศ  ศรีปากแพรก

หน.ด่านฯนครศรีฯ