ปศ.ร่วมเป็นสักขีพยานการซื้อขายข้าวโพดอาหารสัตว์และหญ้าเนเปียร์ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกาฬสินธุ์และมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวโพดอาหารสัตว์และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ระหว่างกลุ่มเกษตรกรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มพระคุณ อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จ.มหาสารคาม โดยมี ปศุสัตว์เขต 3-4 ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม