ในหลวงพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจคนงานในพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุะยา

วันที่ 10 มิถุนายน ที่พื้นที่งานก่อสร้าง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีม สคร.4 สระบุรี ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน

ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการ SWAB มาตรวจแรงงานในพื้นที่งานก่อสร้าง จำนวน 501 คน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างแห่งนึง มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนกว่า 180 คน หลังจากมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน 2564 รวมจำนวนตรวจแล้วกว่า 1,000 คน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง จึงได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ กอ.รมน. รวมถึงฝ่ายป้องกันจังหวัด ร่วมตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่งานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่งานก่อสร้างแห่งนี้มีอีก 9 บริษัท ที่มาร่วมก่อสร้างห้างสรรพสินค้า จึงจะต้องดำเนินการตรวจเชิงรุกแรงงานทุกบริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด อย่างดีที่สุด