อธิบดี พช. เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระดําริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” Kick off ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ตามพระดําริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” Kick off ระดับภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมงานในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชน Kick off จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ตามพระดําริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คัดเลือก 75 ผ้าพื้นถิ่นจาก 4 ภูมิภาค เข้าตัดสินรอบสุดท้าย โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จะเสด็จเป็นองค์ประธานตัดสิน ในวันที่ 29 ก.ค. 2564 นี้ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมพระราชทาน ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” เป็นของขวัญแทนมิตรภาพและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จะขึ้นระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค โดยเริ่ม

1.ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564

3.ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 25-26 มิถุนายน 2564

โดยคณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานจะคัดเลือกให้เหลือ 75 คนที่เข้ารอบสุดท้าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นองค์ประธานตัดสินการประกวดครั้งนี้ด้วย

สำหรับเงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด จะต้องเป็นผ้าลายพระราชทานที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และต้องเป็นผ้าทอมือเท่านั้น ส่วนประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด จะแบ่งเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิคเอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นของจังหวัดนั้นๆ โดยต้องมีองค์ประกอบหลักของลายพระราชทานครบถ้วน ได้แก่

1.ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ

2.ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป

3.ผ้าขิด

4.ผ้ายกดอก

5.ผ้ายกใหญ่ชนิดมีสังเวียน

6.ผ้ายกเล็ก

7.ผ้าจกทั้งผืน

8.ผ้าตีนจก (ตีนซิ่น)

9.ผ้าแพรวา

10.ผ้าลายน้ำไหล

11.ผ้าเทคนิคผสม

12.ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม

13.ผ้าพิมพ์ลาย

14.ผ้าปักมือ (กลุ่มชาติพันธุ์)

15.ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์

บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภท The Best of Best จะเป็นรางวัลเดียวจากผ้าในแต่ละประเภท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมรับ พระราชทานรางวัลสร้อยทองและเหรียญพระนาม ประเภทที่ 2 The Best นำที่ 1 ของ 15 ประเภท มาเรียงลำดับที่ 1 – 3 ได้รับพระราชทานรางวัลสร้อยทองและเหรียญพระนาม ประเภทที่ 3 ชมเชย Top 10 เป็นรางวัลชมเชยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร (Certificate)