รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,310 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 187,538 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,467 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 703 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 52,103 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,375 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 43 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 139,287 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,035 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,876 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,170 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(788) ปริมณฑล (770) จังหวัดอื่น ๆ (612)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 38 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(1) และ สระแก้ว(37) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

– จากประเทศกัมพูชา 37 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 175 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 158.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.6)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,201 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 613,494 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 93,896 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 94.7

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,715 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 127 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,233 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 633,891 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,239 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 36,240 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 289 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,971 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 173 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 407 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม