พม. รับมอบอาหารและน้ำดื่ม 3,000 ชุด จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด นำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 พร้อมเชิญทุกภาคส่วนร่วมบริจาค ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชม.

วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยนายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ และนางสาวชัญญรัช พีราวัช ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส เป็นอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่ และน้ำดื่ม จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

นางพัชรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กระทรวง พม. มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้ดำเนินโครงการ “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ด้วยการรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณบริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่มาร่วมบริจาคอาหาร เบเกอรี่ และน้ำดื่ม สำหรับนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 300 ชุด ตลอดเดือนมิถุนายน 2564

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิอาหารพร้อมทาน วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร (อาหารสดและอาหารแห้ง) ข้าวสาร น้ำดื่มนมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด

#########################################