กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัย ปรับเกลี่ยหน้าดิน ถนนสาย มส.4012 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกลี่ยหน้าดินและเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ที่ปิดทับเส้นทาง บนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1250 – บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณ กม.ที่ 4+100 ถึง กม.ที่ 6+200 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่รับมือสถานการณ์อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146