กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พระนครศรีอยุธยา

Featured Video Play Icon

กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า หน่วยงานท้องถิ่นเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดทางน้ำให้ประชาชนใช้ในการเกษตรและสัญจรได้สะดวก อีกทั้งยังช่วยการระบายน้ำในหน้าฝน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียงและแบบตักหน้า จำนวน 2 ลำ เข้าดำเนินการร่วมกับเครื่องจักรรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรถบรรทุกของกรมชลประทานเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานวงฆ้อง คลองวังขอน ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีผักตบชวาและวัชพืชสะสมในลำคลองและริมตลิ่งหนาแน่นเป็นระยะๆ โดยมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร สะสมหนาแน่นกว่า 7,500 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ยังได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ ร่วมกับเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชของกรมเจ้าท่า จำนวน 2 ลำ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่นกว่า 3,700 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งการสัญจรทางน้ำและการเกษตร ช่วยระบายน้ำในหน้าฝนให้ไหลเวียนได้สะดวก นอกจากนี้ยังทำให้แม่น้ำลำคลองมีทัศนียภาพที่สวยงามได้อีกด้วย