ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เข้ากับท่อประปาที่วางใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร บริเวณคลองลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเทียมร่วมมิตร ถึงแยกเหม่งจ๋าย
  • ถนนประชาอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สำนักงานเขตห้วยขวาง ถึงคลองลาดพร้าว
  • ซอยสหการประมูล ซอยโรจนมิน ซอยทรัพย์ประชา
  • ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกห้วยขวาง ถึงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 28
  • ถนนรัชดานิเวศน์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเหม่งจ๋าย ถึงซอยรัชดานิเวศน์ แยก 1/5

และ ในคืนวันเดียวกัน (วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณหมวดทางหลวงบางพลี ถนนบางนา-ตราด โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ถึงคลองบางโฉลง

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

การประปานครหลวง

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536