กปน. จับมือ กทม. ทีโอที Change for Better เปลี่ยนเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนให้ประชาชนในเขตวัฒนาและเขตคลองเตย

การประปานครหลวง (กปน.) มุ่งมั่นให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) แก่ประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีท่อประปาความยาวรวมกว่า 30,000 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันท่อประปาประมาณ 4,000 – 5,000 กิโลเมตร ใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว ซึ่งหากไม่มีการวางท่อประปาใหม่ทดแทน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ ด้วยเหตุนี้ กปน. จึงดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยพื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตยจะเปลี่ยนท่อประปาใหม่ในถนนสุขุมวิท ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ทางรถไฟ (ซอยสุขุมวิท 1) ถึงแยกอโศกมนตรี ความยาวท่อประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 โดย กปน. ประสานให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) ดำเนินการรื้อย้ายท่อร้อยสายสื่อสารที่อยู่ในแนววางท่อประปา รวมทั้งบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสำคัญในพื้นที่ กทม.

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรน้อยที่สุด ทั้งนี้ กปน. ขอสัญญาว่าจะให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนเขตวัฒนาและเขตคลองเตยอย่างยั่งยืนตลอดไป