รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณบริษัท ไทย เพรซิเดนท์ ฟู้ดส์ จํากัด ถึง ศูนย์บริการน้ำมัน PT ฝั่งขาเข้า

ในวันที่ 14 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.  เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ดส์ จํากัด ถึง ศูนย์บริการน้ำมัน PT ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 14 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีแยกลำสาลี มุ่งหน้าสถานีศรีกรีฑา โดยให้ผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ออฟฟิศเชียล : mrtyellowline

——————————————————————————–

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th