“ครูโอ๊ะ” รับฟังปัญหาการจัดการศึกษาสำหรับคนตาบอด

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการ รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ นางอรทัย ฐานะจาโร ประธานฝ่ายการศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ

รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนในโรงเรียนปกติทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Aeress Foundation , Magicyears International School , และ Perkins เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข คนตาบอดสามารถเรียนรู้ได้เหมือนคนปกติโดยทั่วไปหากมีครูที่มีความรู้ความเข้าใจในความบกพร่อง มีสื่อการเรียนการสอนที่ดีและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม คนตาบอด เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านความจำและการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ดี นักเรียนที่เรียนจบจาก รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ สามารถไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ สามารทำงานได้ และอีกหลายคนที่สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคนตาบอดว่า เมื่อส่งนักเรียนตาบอดไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ หนังสือเบลล์ที่นักเรียนใช้เรียนร่วม เนื้อหาไม่ตรงกับแบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน จึงอยากฝากให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการในการจัดทำหนังสือแบบเรียน และหนังสือเบลล์ ให้มีเนื้อหาตรงกัน นอกจากนี้ควรสร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการนำเสนอ Best Pactice ของแต่ละที่แต่ละโรงเรียน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาคนตาบอดก้าวไปในทิศทางเดียวกันและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

รมช.ศธ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน การผลิตหหนังสือเบลล์จากปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมกล่าวชื่นชมผู้บริหารและครูทุกคนที่สามารถจัดการศึกษาให้คนตาบอดได้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะหัวใจที่งดงามของทุกคน ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเสียสละในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มาเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของโรงเรียน และพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะและเแก้ปัญหาในเรื่องหนังสือเบลล์ และปัญหาอื่นๆในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคนตาบอดให้ดีที่สุด