สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง E-mail ส่งเอกสารการรับสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 600 บาท ได้ที่ E-mail : Lsangketjai@gmail.com และ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 650 บาท ได้ที่ นายลักษณ์ สังเกตุใจ กองวิชาบริหารการบิน ชั้น 12 สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำหรับใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment สถาบันการบินพลเรือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.catc.or.th/masterofmanagement/ ได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร – 14 มิถุนายน 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบให้ติดตาม วัน เวลา สถานที่ ในการสอบได้ทาง www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741 ต่อ 8564, 8811 หรือ E-mail : Thanyarat_b@hotmail.com, Lsangketjai@gmail.com