กรมการค้าภายในตรวจความถูกต้องมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าร่วมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. บจ.เจษฎาบดินทร์ออยล์ จ.นนทบุรี ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้บริโภคเป็นหลัก จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณ  จากการใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน  มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,814 แห่งทั่วประเทศ โดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ (ซ้ำ) มาตรวัดของสถานีบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำ เพื่อให้มาตรวัดน้ำมันของสถานีบริการทุกแห่งมีความถูกต้อง เที่ยงตรง ได้มาตรฐาน มีปริมาณเต็มลิตร

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจึงต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวและรถยนต์สาธารณะซึ่งจำเป็นต้องใช้บริการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซแอลพีจี และสถานีบริการก๊าซ เอ็นจีวี เติมเชื้อเพลิงให้แก่ยานพาหนะของตนเอง จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดตามสถานีบริการในเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด ภายใต้โครงการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ในเส้นทางการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรม  ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2561 โดยออกตรวจสอบตามเส้นทางการเดินรถ ที่เป็นรอยต่อของกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อเดินทางออกไปต่างจังหวัด ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนรถโมบายตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ในวันพรุ่งนี้ (20 ธันวาคม 2561) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะดำเนินการทำความตกลงร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับบริษัทผู้ค้าน้ำมันเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคอีกครั้ง  ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้บริโภคสังเกตป้าย “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ที่จะติดอยู่ทางเข้าสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้น้ำมันเต็มลิตรอย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากพบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ LPG, NGV สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

——————————————–