“บิ๊กอู๋”ห่วงใยแรงงานและสถานประกอบการประสบอุทกภัยภาคใต้

รมว.แรงงาน ห่วงใย ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ กำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมเข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีพ เตรียมแผนฟื้นฟูภายหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลายจังหวัดในภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน    มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สำหรับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมแผนแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปไว้แล้ว ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ได้จัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเกิดภัย ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และระยะฟื้นฟู ได้เตรียมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 21 อำเภอ 141 ตำบล 1,070 หมู่บ้าน 70 ชุมชน 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 130,865 คน เสียชีวิต 3 ราย เป็นชาย อาชีพรับจ้าง 2 ราย นักเรียน 1 ราย กรณีผู้เสียชีวิต สำนักงานประกันสังคมได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์แล้ว พบว่า มี 1 ราย คือ นายวีรศักดิ์ โปยิ้ม เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในปี 2554 และสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนในเดือนเมษายน 2555 มีเงินกรณีชราภาพ 420.60 บาท ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ลงพื้นที่พบทายาทเพื่อมอบเงินจำนวนดังกล่าวในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โดยได้มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดได้คลี่คลายลงแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบนอกได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 17 อำเภอ ที่เหลือเพียงบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้างเล็กน้อย คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มภายใน 1 – 2 วันนี้จะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วทั้งหมด

——————————
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช –