กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ได้มีฝนตกหนักทางภาคใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมบนทางหลวงสายต่างๆ กรมทางหลวงจึงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวงทั่วประเทศ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 4 จังหวัด (จำนวน 8 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดตรัง  จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช พบจังหวัดตรังทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอำเภอนาโยงผ่านไม่ได้จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดตรัง 2 แห่ง

            ทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง – เขาพับผ้า อำเภอนาโยง ช่วงกม.ที่ 1,119 – 1,121 กม. ระดับน้ำสูง  50 – 100 ซม. ไม่มีสายทางทดแทน

ทางหลวงหมายเลข 4124 นาโยงเหนือ – ย่านตาขาว อำเภอนาโยง ช่วงกม.ที่ 0 – 5 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ไม่มีสายทางทดแทน

จังหวัดพัทลุง 4 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 4 เขาพับผ้า – พัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ ช่วงกม.ที่ 1,147 – 1,155 และ กม.ที่ 1,161 – 1,162 ระดับน้ำสูง 5 – 15 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 41 ไม้เสียบ – สี่แยกโพธิ์ทอง อำเภอควนขนุน ช่วงกม.ที่ 366 – 367 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 4164 สี่แยกโพธิ์ทอง – เขาปู่  อำเภอควนขนุน ช่วงกม.ที่ 0 – 1 ระดับน้ำ สูง 30 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 4187 ควนหนองหงส์ – น้ำตก อำเภอควนขนุน ช่วงกม.ที่ 0 – 2 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 407 ควนหิน – สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ช่วงกม.ที่ 13 – 14 และ กม.18 – 19 ระดับน้ำสูง 20 – 25 ซม.

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 4230 ควนไม่แดง – มะนาว อำเภอช้างกลาง ช่วงกม.ที่ 10 – 11 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)     

 

19 ธันวาคม 2561

                                                                                                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์